ยิมนาสติกมีประโยชน์กับเด็กอย่างไรบ้าง?
มีประโยชน์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ คือ
• เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ

• เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น

• มีความสง่างามของการเดิน

• รู้เทคนิคการหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี

• มีความอดทนมากยิ่งขึ้น

• มีรูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น

• ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น

• มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น

• รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย